Aktuellt i Centralcafét

Årsmöte på gång!

Söndagen den 28 mars kl 18 är det dags, medlemmar är välkomna till vårt högsta beslutande organ.

Mötet äger rum i Centralcafét, men önskar du vara med över länk kan du höra av dig till Veronica på 0709600022.

Varmt Välkomna!

Vill du se att köket öppnas snart igen? Ge oss gärna feedback och förslag!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Deltagarstyrd platform för möten

2

Radikalt Inkluderande – Alla är välkomna

3

Givande – Ge av det du gillar att göra

4

Dekommodifikation – Strävar efter att dra ner på ekonomiska influenserna i huset

5

Radikal Självtillit – Lita på dig själv och din unika plats i detta

6

Radikalt Personligt uttryck – Bli ditt superjag, eller nån annans superjag

7

Gemensamt arbete – Vi uppmuntras till att hjälpa andra och arbeta tillsammans

8

Ansvarskänsla – Deltagarna förutsätts att förutom radikalt eget ansvar

9

Lämna inga negativa spår – Vi lever efter parollen ”leave no trace” och deltagare skall sträva efter att lämna sin omgivning i bättre skick än före de anlände

10

Omedelbarhet – Upplevelsen är kärnan i vårt community