Aktuellt i Centralcafét

Årsmöte på gång!

Den 2 april är det dags, medlemmar är välkomna till årets största beslutande organ.

Vill du se att köket öppnas snart igen? Ge oss gärna feedback och förslag!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Deltagarstyrd platform för möten

2

Radikalt Inkluderande – Alla är välkomna

3

Givande – Ge av det du gillar att göra

4

Dekommodifikation – Strävar efter att dra ner på ekonomiska influenserna i huset

5

Radikal Självtillit – Lita på dig själv och din unika plats i detta

6

Radikalt Personligt uttryck – Bli ditt superjag, eller nån annans superjag

7

Gemensamt arbete – Vi uppmuntras till att hjälpa andra och arbeta tillsammans

8

Ansvarskänsla – Deltagarna förutsätts att förutom radikalt eget ansvar

9

Lämna inga negativa spår – Vi lever efter parollen ”leave no trace” och deltagare skall sträva efter att lämna sin omgivning i bättre skick än före de anlände

10

Omedelbarhet – Upplevelsen är kärnan i vårt community